Fogyjon a holdon. A Hold - gumimaci


Bővebben: Árapály A tengerparton élők, nyaralók számára ismert jelenség a tenger vízszintjének ritmikus emelkedése, apadása. Az árapály azonban ennél sokkal bonyolultabb jelenség, és nemcsak a tengerek vízszintjére hat, ám a köztudat helyesen köti a Holdhoz. A Hold gravitációs vonzásának hatására a földfelszín Hold felé mutató részei kissé megemelkednek a tengervíz a leginkább, mivel a folyékony testek könnyebben változtatnak alakot erőhatásrafogyjon a holdon alkotnak, az előtte és mögötte 90°-ra fekvő területek pedig kissé lesüllyednek.

A hullámhegyet hívjuk dagálynak, a hullámvölgyet apálynak. A dagálykúp akkor a legmagasabb, amikor a Nap—Hold—Föld ebben a sorrendben, egy egyenesen helyezkedik el, és a gravitációs hatások erősítik egymást, ilyenkor az apály is alacsonyabb.

 1. Предтечи обнаружили в ней потенциал; они и преобразили нас за ряд поколений, сделав такими, какие мы есть, еще до Великой Смуты.
 2. Karcsúsító él mellékhatások
 3. Rímkereső.hu: Holdon
 4. Karcsúsító foglalkozások abu dhabi
 5. Hold – Wikipédia
 6. Rímek a fogyjon szóra
 7. Rímkereső.hu: fogyjon
 8. Они пахнут корицей.

Erre újholdkor kerül sor. Az árapály a földfelszínre gyakorolt hatása mellett visszahat az egész Föld—Hold rendszerre is. A Föld forgása fogyjon a holdon tőle, számítások szerint évente 2,9 másodperccel, amely addig fog folytatódni, amíg a Föld forgási és a Hold keringési ideje ki nem egyenlítődik.

Számítások szerint ez 1,6 milliárd év múlva következik be, amikor egy nap 55 nap hosszú lesz és a Hold is ennyi idő alatt kerüli meg a Földet.

Más nyelvek:

Ekkor a Hold a Földnek csak egy oldaláról lesz látható és adott helyen mindig ugyanott lesz megfigyelhető az égbolton.

A Föld fogyjon a holdon tengelyforgása mellett az árapály hatására a Hold folyamatosan távolodik a Földtől, évente 3,8 centiméteres sebességgel. Ez azonban csak közelítőleg igaz. Az ettől való eltérést, azaz a Hold keringése során megfigyelhető billegését librációnak nevezzük.

A libráció miatt több alvás zsíréget Hold felszínének kb. A hosszúsági librációt az égitest ellipszis alakú pályája okozza. Mivel a Hold tengely körüli forgása állandó, viszont pályája ellipszis alakja miatt a keringési sebessége változó, ezért földtávolban eszik zsírt fogyni és ekkor a nyugati oldalon mutat meg a túloldalából 7,9°-ot, földközelben pedig felgyorsul és a keleti oldalon fogyjon a holdon ugyanannyit a túloldalból.

A hosszúsági librációt növeli a napi parallaxis : amikor a Hold felkel, akkor a nyugati széléből látunk többet, amikor lenyugszik, akkor a keletiből, mivel a földi megfigyelő a Föld forgása következtében más irányból a földrajzi helyétől függően több ezer kilométerrel távolabbról látja a Hold felszínét.

A szélességi libráció oka, hogy a Hold keringési síkja 5°-os szöget zár be az ekliptikával; és mivel a forgástengelye a keringés során párhuzamos marad önmagával, emiatt hol kissé felülről, hol pedig kissé alulról látunk rá. Ezzel szemben a fizikai libráció nem látszólagos, hanem valóságos mozgás, himbálózás.

Az égitest egy nagyon kis mértékű rezgő mozgást is végez egy egyensúlyi állapot körül. Ha a két égitest tömegközéppontját összekötő egyeneshez viszonyítjuk az égitestek mozgását, akkor a Hold ehhez az egyeneshez képest 0,5 szögpercnyi periodikus eltérést mutat keleti és nyugati irányban, a hossztengelye mentén.

A Hold sajátos mozgása miatt a Hold felszínén tartózkodó megfigyelő számára a Föld látszólagos mozgása az alábbi módon írható le: Egy holdhónap során a Föld látszólagos mérete kissé változik, mert a Hold pályája nem tökéletes kör; emiatt a Föld néha közelebb fogyás carmel ca és úgy tűnik, nagyobbés néha távolabb ilyenkor úgy tűnik, kisebb minden holdhónap során.

Mivel a Hold pályája körülbelül 5°-os szöget zár be az ekliptikával, ezért keringése során a Föld holdhorizont feletti magassága változik; a pólusok közvetlen környezetében a Föld lassan emelkedni látszik, majd pedig lemegy a horizont alá a holdhónap során.

Fontos megjegyezni, hogy a Föld is keresztülmegy egy teljes fázis-soron minden holdhónapban. Ezeknek a krátereknek nagy része meteoritbecsapódások során jött létre, valószínűleg a Naprendszer korai fogyjon a holdon, de a mai napig folytatódik a kráterképződés.

Kráterszámlálások szerint a felénk néző oldalon mintegy 30  darab 1 km-nél nagyobb átmérőjű kráter van. Ettől a helyszíni megfigyelések szerint sokkal több becsapódási krátert számlál a holdfelszín, ám a földi távcsövek felbontóképessége idáig terjed.

Navigációs menü

A kisebb kráterek az 1 km alatt akár a centiméteres méretig terjednek, hisz számottevő légkör hiányában a legkisebb kozmikus test is képes lejutni a felszínre és krátert vájni. Buzz Aldrin lábnyoma a Hold felszínén. Ez a felvétel talán az egyik leghíresebb holdfelvétel, ami egy egyszerű kísérlet dokumentálására készült: a holdpor, a regolit viselkedését volt hivatott dokumentálni A Hold teljes felszínét — a krátereket, a hegyeket, síkságokat — regolit borítja méter vastag rétegben, ami akár 15 méter is lehet a régebbi térségben.

A regolit nem más, mint púder ezüstös vélemény őrlődött holdpor, a felszín kőzeteinek a mikroszkopikus becsapódások által porrá őrölt felső rétege. A regolitképződés egy speciális eróziós folyamat, amely a holdi időjárás hatására jön létre.

A több milliárd év alatt ezek együttes hatása púderfinomságúvá őrölte a felszín felső néhány centiméterét. A rendkívül laza felszíni réteg az Apollo-program űrhajósai számára sok nehézséget okozott: rátapadt a ruhára, fogyjon a holdon a holdjáróra sötétre színezve megnövelte a hőelnyelését és a hűtőrendszer hőterhelésétde jól lehetett járni rajta. A Földről megfigyelve két markánsan elkülöníthető felszíni forma bontakozik ki. A sötét foltokat fogyás tanácsadás nyc területek és a többségben levő világosabb vidékek.

 • Hogyan lehet fogyni anyagcserét
 • Átjárási rítus, hogy gyorsan fogyjon.
 • 1 hónapos fogyni Ezek is érdekelhetnek
 • Gyorsan fogyjon a dereka körül
 • Gyors fogyás egy hétig
 • Átjárási rítus, hogy gyorsan fogyjon. Erős súlycsökkentő összeesküvések

Az előző korokban amikor a technikai lehetőségek korlátossága miatt nehézségekbe ütközött a valódi felszíni formák meghatározása a sötét területeket tengernek — latinul: mare —, a világosakat pedig szárazföldnek — terra — nevezték el. A mare területek általában hatalmas, becsapódások által vájt medencék, amelyek 3,6 milliárd évvel ezelőtt keletkeztek és amelyeket a mélyből feltörő bazaltláva töltött fel a bazalt sötétebb színe miatt látjuk ezeket a területeket sötétebbnek.

Vízesküvés (lefekvés előtt olvassa el)

A világosabb területek az ősi holdkérget képviselik, amely a bolygótest lehűlése során szilárdult kéreggé. Ez a felszíni forma még akkor jött létre, amikor a bolygótest olvadt volt és a hogyan lehet elveszíteni a számat kövér anyagok lesüllyedtek, hátrahagyva a könnyű elemekben például alumíniumban gazdagabb anyagokat, amelyek megszilárdulva világosabb színű kőzeteket adnak.

Érdekes, hogy holdtengerek szinte kizárólag a Föld felé néző oldalon helyezkednek el, a túloldalon egyedül a Ciolkovszkij-kráter tekinthető mare területnek, ám az is csak jelentéktelen kis kráter az innenső oldal hatalmas holdtengereihez képest.

A Hold Legközelebbi szomszédunk, a Hold Ahhoz, hogy elképzelhesd, milyen messzire jutott, képzeld azt, hogy egy óriás olyan nagy gyöngyöket készít, mint a földgolyó. Ha ezeket felfűzi egy sorba, 31 gyöngy kell, s máris elér a Holdig. A Hold a legközelebbi égi szomszédunk. Már sokat tudunk róla.

A legjelentősebb felszínformáló erő a becsapódásos kráterképződés. A legnagyobb kráterek hatalmas medencéket fogyjon a holdon. A mérések szerint a Hold és egyben az egész Naprendszer legnagyobb azonosítható becsapódásnyoma a Déli-Sark-Aitken medence. Ez a Hold túloldalán helyezkedik el a déli sark és az egyenlítő között,  km-es átmérővel. A medencét a későbbi korok becsapódásai számtalan új kráterrel írták felül, így azonosítása is műholdas mérésekkel sikerült.

A legnagyobb, más becsapódások által még nem erodált kráter a Baillyamelynek átmérője  km, mélysége  m.

Tartalomjegyzék

A hatalmas becsapódások erejétől az ősi holdfelszín több helyen hegységekké gyűrődött fel, általánosak a nagy medencék partján körbefutó hegyláncok. A legmagasabb hegységek a déli sark közelében vannak, magasságuk eléri a  métert. Holdtengerek[ szerkesztés ] A Hold nagy területeit borító sötét foltok megszilárdult láva alkotta síkságok.

A korai csillagászok úgy hitték, hogy tengerek és óceánok, ezért latin nevük máig "mare" tenger és "oceanus" óceán. A mai bolygókeletkezési elméletek szerint a csillagokat övező akkréciós korongokban levő anyag folyamatos ütközések során áll össze bolygócsírákká, majd végül bolygókká.

szalbutamol adag zsírvesztés esetén

A Hold az őt a Föld testéből kiszakító ütközés, majd a Föld körüli pályára állt anyag akkréciója során rengeteg ütközést szenvedett el, amelynek során hatalmas energiamennyiség szabadult fel. Ez elegendő volt, hogy a kőzeteket megolvassza. Az ily módon folyékonnyá vált test gömb alakot tudott felvenni az űrben, súlytalanságban minden cseppfolyós test gömb alakot igyekszik felvenni. Emellett a folyékony testben a planetáris differenciálódás során a nehezebb fajsúlyú anyagok lesüllyedhettek, míg a könnyebbek a felszínen maradtak.

Később a magma elkezdett lehűlni és szilárd kéreg alakult ki a felszínen maradt könnyebb elemekből.

gyors zsírégetés dr oz

Az Apollo-program helyszíni mintavételei a holdfelszínen olivint és piroxéneket talált, mint a kéreg fő alkotóelemeit, alátámasztva a fenti hipotézist. Az Apollo—15 pedig anortozitot talált, egy nagyon könnyű kristályos kőzetet, amely kétségtelenné tette a szakaszos lehűlés közbeni kristályosodás és a kémiai differenciálódás elméletét. A fizikai differenciálódást - az szilárd és olvadt részek meglétét — fogyjon a holdon a felszínen végzett szeizmológiai mérésekkel támasztották alá.

Kéreg[ szerkesztés ] A Hold kérge egyenetlen vastagságú. A Föld felé néző oldalon 19 km vastag amely alig marad el a földi kéreg átlagos vastagságátólmíg a túloldalon 50—60 km vastag. Kőzettani szempontból a holdtengereket főként bazalt uralja, míg a felföldeket breccsa — a becsapódások során keletkező kőzet, amely többféle kőzet és holdpor összeolvadásával jön létre a becsapódások kataklizmájában.

A Hold kérgében az északi pólus krátereiben, ellentétben az égitest többi részével, a Csandrajáan—1 űrszonda talált vizet pontosabban amerikai gyártmányú spektrográfja a hidrogén - és oxigénatomok közti kémiai kötést azonosította. Hasonló eredményeket publikált két másik űrszonda, a Föld-Hold rendszert távolabbról vizsgáló Deep Impactvalamint a korábban, a Szaturnusz felé vezető útján a Hold mellett elrepült Cassini űrszonda kutatócsoportja is.

A víz eredete egyelőre nem tisztázott, elképzelhető, hogy az évmilliárdokkal ezelőtt, a késői nagy bombázás idején becsapódott üstökösöket alkotó vízjég maradt meg az örökké árnyékban lévő kráterek fenekén, de az sem kizárt, hogy a napszélben a felszínre záporozó protonok hidrogénatom-magok léptek kémiai reakcióba a felszíni kőzetek oxigénjével. A felső köpeny szilárd, az alsó pedig részlegesen olvadt.

A köpeny összesen kb. A felső köpeny legalsó részén pattannak ki a Hold saját rengései havi átlagban alkalommal. E rengéseket főként a Föld—Hold rendszer keringésének változásai, gravitációs hatások váltják ki. A Hold azonban szeizmológiailag rendkívül csendes égitest: a rengések összenergiája tízmilliószor kisebb, mint a Földön mért egy évi összes földrengés energiája.

 • Hogyan lehet újra mozgatni a fogyást
 • Azért nem egy holdra szállás Tartalom A benne szereplő információk elavultak lehetnek.
 • Fogyjon, йs szйpьljцn a Holddal! - akadбlymentes verziу
 • Hasi zsír marad a fogyás után
 • Lefogy hasa kövér ember
 • Aludj meztelenül, fogyni fogsz tőle - Meglepő tények a csupasz alvásról | Femcafe

A rengéshullámok a különböző fizikai állapotú és kémiai összetételű anyagokban eltérően terjednek. A köpenyben a rengéshullámok alig gyengülnek, ez a magas hőmérséklet, vagy a víz hiányára utal a rengéshullámok víz, vagy nagy hőmérsékletű kőzetben erőteljesen lassulnak.

a dhea segíti a zsírégetést

Azaz összességében a Hold geológiailag holt égitest. Mag[ szerkesztés ] Az égitest magja meglehetősen kicsi. A szeizmológiai mérések maximum — km-es átmérőjű mag létezését mutatták ki. A mag a köpenyhez hasonlóan szintén két részből áll: a belső mag úgy — km-es lehet és szilárd, míg a külső mag maximum — km-es vastag, olvadt kőzetből álló rész. A mag főként vasból és kénből épül fel. A kőzeteinek fogyjon a holdon alapvetően megegyezik a Földével, kivéve a víz hiányát és a relatíve kevés vas jelenlétét.

Ezen megfigyelések részét képezte a felszín lézer magasságmérővel történő letapogatása, amelynek révén ma a teljes holdgömbről rendelkezünk egy részletes topográfiai térképpel 40 m-es felbontással. A Hold domborzatát két alapvető felszínformáló erő befolyásolta az idők során. A mai felszín kialakulásáért legfőképpen a meteoritok becsapódása felelős, de a főként ezek nyomán végbement vulkanikus tevékenység is jelentős szerepet játszott benne.

A megfigyelések alapján öt fő felszíni formát különböztetünk meg: Körülsáncolt síkságok: ezek a legtöbb esetben a mare területekkel azonosak.

Le a pizsamával!

Egy-egy hatalmas becsapódás nyomán keletkeztek, a legtöbbjük a Nagy Bombázás időszakában keletkezett, amikor akár kilométeres nagyságú sziklatömbök ütköztek a Holddal. Ezekben a kataklizmákban óriási energiák szabadultak fel, mélyen felszaggatva a felszínt. A becsapódások természetéből fakadóan ezek a hatalmas medencék kör, vagy sokszög alakot vettek fel függően a becsapódó test sebességétől és becsapódási szögétől. Később az elvékonyodott kérgen keresztül a köpeny anyaga tört fel bazaltláva formájában és sima fogyjon a holdon alakított ki a becsapódásos medence közepén.

Később a lávasíkságokon csak kisebb becsapódások történtek és kevés helyen töri meg nagy kráter, vagy más a sima felületet. Gyűrűhegységek: a lávasíkságok logikai párjai, a hatalmas becsapódási medencék mentén végigfutó, gyűrű, vagy körív alakú hegységek. Egy-egy becsapódás során több köbkilométernyi anyag dobódott ki, de a kráter szélén már nem hatott akkora erő, hogy kidobja az anyagot, hanem csak összetördelte a kéreg kőzeteit fogyjon a holdon a hatalmas, törött kőzettáblákat felgyűrte.

A felgyűrt, összetöredezett táblák közé befolyt láva pedig megannyi zegzugos kis völgyet képez minden lávasíkság-gyűrűshegy találkozásnál.

Beszélgetni a babával

A hegyek magassága a környező síksághoz képest eléri a 6  métert. A Daedalus -kráter kb. A nagyobbak elérik a kilométer átmérőt. A régebbiek erősen erodálódtak, más, későbbi becsapódások részlegesen felülírják, betemetik őket, a lávafolyamok elsimítják, az újabbak pedig élesen rajzolódnak fogyjon a holdon a környezetükből.

A fogyjon a holdon erodálódott krátereken nagyszerűen tanulmányozható a becsapódások fizikája: a kráter falai teraszosan megsüllyednek a keletkező lökéshullám hatására, és jó néhány kráterben központi csúcs keletkezik. Néhány kráter esetében a kidobódott anyagból sugársávok jönnek létre, ezeket sugaras krátereknek is nevezik.

Hasadékvölgyek: a lávasíkságokon keletkező felszíni formák. Keletkezésük többféle lehet: Sinus-rianások: az ilyen hasadékok általában a Földön is megfigyelhető lávacsatornák, amelyek teteje később beomlott. Fő jellegzetességük, hogy kacskaringósan húzódnak keresztül egy-egy sík lávaterületen legszebb példa rá a látható oldal északnyugati részén lévő Schröter-völgy. Radiális hasadékok: ezek általában a láva lehűlésekor keletkeznek, amikor a megszilárduló kőzet összehúzódik és meghasad Vallis Alpes — Alpesi völgy.

Vetődések a belső erők által létrehozott süllyedések, amelyek nem teknőszerűek, hanem csak az egyik oldalon magasodik több száz méter magas sziklafal Rupes Recta.

Általános vélekedés szerint ezek a holdi vulkanizmus megnyilvánulásai, a voltaképpeni kialudt holdi vulkáni kúpok. A Hold domborzatának további különlegessége, hogy az innenső oldal átlagosan fogyjon a holdon alacsonyabb, mint a túloldal.

Ez főként azért lehet, mert egy valamilyen még nem tisztázott okból a kéregvastagság az innenső oldalon csak harmada a túloldalinak. A felszín legmagasabb és a legalacsonyabb pontja közötti különbség 16 km. Schröter-völgy A Hold rétegtana[ szerkesztés ] A Hold volt az fogyjon a holdon olyan égitest, amelyre alkalmazták a rétegtan Földön kifejlesztett, de más égitestre kiterjesztett axiómáit Shoemaker és mtsa,Wilhelms, a, b, Wilhelms és mtsa, A kőzettestek tulajdonságait, az átfedési viszonyokat először fotometriai úton, távcsöves fényképfelvételekről, majd űrfelvételekről állapították meg.

A rétegtani térképező munka egyik összefoglalása a Hold rétegtani oszlopa, amit lépcsőzetes piramis formájában mutatunk be. Ebben fölsoroljuk a Hold fő rétegtani emeleteit, amelyek a kőzetképződés nagy korszakaival párhuzamosíthatók.

1 hónapos fogyni. Azért nem egy holdra szállás

A Holdon legfiatalabb képződményei a sugársávos kráterek kopernikuszi emeletamiket lejjebb a még mindig fiatalosan tagolt morfológiájú, de már sugársáv nélküli kráterek eratoszthenészi emelet váltanak fel. Mindkét fiatalabb emelet rétegei többnyire csak kráternyi foltokban tűnnek fel, bár előfordulnak eratoszthenészi marék is és a Tycho- vagy a Kopernikusz-kráter sávjai is messzire nyúlnak, amit különösen telihold idején láthatunk jól.

A foltnyi rétegtani egységek alatt két, nagy kiterjedésű kőzettesteket alkotó emelet következik: a fiatalabb az imbriumi, amit az Imbrium-medence alapján jelöltek ki, az idősebb nektári emelet, amit a Nektár-medencéből írtak le.

Legalul a krátermezőkkel borított terravidékek prenektári emelete fekszik. A Hold rétegtani emeletei A Hold idealizált rétegtani piramisa. A rétegtani egységek föntről lefelé: Kopernikuszi fiatal, sugársávos kráterekEratoszthenészi fiatal, de sugársáv nélküli kráterekImbriumi az Imbrium-medence kialakulásától: kidobott takarók, mare elöntésekNektári a Nektár-medence kialakulásától: medencék, márékPrenektári minden korábbi kőzettest.

Gravitációs mezeje[ szerkesztés ] Kísérő égitestünk gravitációs mezejének fő sajátosságait fogyjon a holdon ún. Ez főként a Hold körüli pályán keringő űrhajók keringésében doppler mérésekkel észlelt rendellenességekből vezethető le. Nagyobb masconok a Hold innenső oldalán találhatóak, főként a nagy becsapódások, holdtengerek közelében, a túloldalon csak elszórtan és kisebb masconok vannak.

Ez utóbbi azonban csak nagyobb hibaszázalékkal elfogadott felfedezés, mivel a Hold túloldalán repülő űreszköz doppler-észlelésére nincs mód földi eszközökkel. A nagy becsapódásnyomokkal való egyezőség felveti a masconok fogyjon a holdon egyszerű magyarázatát: a feltörő kemény sűrű szerkezetű kőzet, a bazalt nagy koncentrációban való jelenléte lehet a jelenség magyarázata.

Azonban a legnagyobb bazalttenger, az Oceanus Procellarum esetében egyáltalán nincs jele gravitációs tippek a fogyáshoz otthon, míg sok, kisebb csomónál sincsenek ilyen egyértelmű jelek például nincs bazalt a környékenezért a maguknak a becsapódásoknak is fogyjon a holdon közük lehet a tömegkoncentrálódásokhoz ilyen lehet a becsapódó test holditól eltérő sűrűségű anyaga, vagy a becsapódás energiája által összepréselt kőzetek miatt.

A tömegcsomókat előszor a Lunar Orbiter szondák detektálták, amikor az Apollo-programhoz végeztek megfigyeléseket fogyás gyógynövény-kiegészítők emberes űrhajók pályájához, leszállásához szükséges számításokhoz.

A törlés kéréséig Továbbá, ha Ön reklámüzentet kap tőlünk az e-mailben, emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül A femcafe. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjében. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta.

Legutoljára pedig a Lunar Prospector szállított adatokat kisebb, eddig felfedezetlen masconokról. Mágneses mezeje[ szerkesztés ] A Földéhez hasonló mágneses mező létéről nem beszélhetünk, azonban gyenge, helyi jellegű mágneses terek megtalálhatók voltak a helyszíni vizsgálatok során.

A Hold mágneses mezejének legfőbb jellemzője, hogy nem dipól jellegű nincs globális északi és déli mágneses irány. Ez azt mutatja, hogy az olvadt kőzetet keringető mag kicsi és nem alakult ki vagy leállt benne a mágneses mezőt gerjesztő dinamó. A helyi mezők eredete ezért kérdéses. Az egyik elmélet szerint az égitest fejlődéstörtének elején még működött az a belső dinamóhatás, amely globális mágnesességet hozott létre, és a most megfigyelhető helyi mezők ennek a régen volt globális mezőnek a maradványai.

Egy másik elmélet szerint a mágneses jelenségek inkább a becsapódásokhoz kapcsolódnak. Ennek az elméletnek azonban nincsenek a működési mechanizmusokat illető kidolgozott alapjai, csak az támasztja alá, hogy a mágneses területek sok esetben a nagy becsapódásokkal átellenben helyezkednek el fogyjon a holdon Hold testében.

Légköre[ szerkesztés ] A közhiedelemben úgy él, hogy xés fogyni Holdnak nincs légköre. Földi értelemben ez valóban igaz, ám némi kigázolgásból származó rendkívül ritka légkör megfigyelhető a felszíne felett. A Hold tömegvonzása kicsi, a felszínén az első kozmikus sebesség csak egynegyede a földinek.